تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس موضوع )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE05-00165-D

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00165-I

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00165-H

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00165-H

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00165-G

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00165-F

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00165-E

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00165-D

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00165-G

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00165-F

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
DE01-00165-E

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
DE01-00165-D

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE05-00166-D

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00166-I

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00166-H

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00166-H

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00166-G

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00166-F

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00166-E

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00166-D

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00166-G

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00166-F

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
DE01-00166-E

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
DE01-00166-D

آسانسور , پلکان , بالابر , خروجی , حریق , اقدامات , شرایط , Fire , Action , Lift , Stairs ,
DF04-00175-D

hose reel , دستورالعمل , نحوه استفاده , روش , آموزش , جعبه , شیلنگ , خاموش کننده , آب , اف , هوز ریل , Water ,  ,
DF04-00176-G

hose reel , دستورالعمل , نحوه استفاده , روش , آموزش , جعبه , شیلنگ , خاموش کننده , آب , اف , هوز ریل , Water ,  ,
DF03-00176-E

 , آب , دستورالعمل , نحوه استفاده , روش , آموزش , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , پودر و گاز , پودر خشک , فوم , کف آتشنشانیExtinguisher , CO2 , Foam , Powder , Water ,  ,
DF04-00176-F

 , آب , دستورالعمل , نحوه استفاده , روش , آموزش , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , پودر و گاز , پودر خشک , فوم , کف آتشنشانیExtinguisher , CO2 , Foam , Powder , Water ,  ,
DF03-00176-D

 , آب , دستورالعمل , نحوه استفاده , روش , آموزش , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , پودر و گاز , پودر خشک , فوم , کف آتشنشانیExtinguisher , CO2 , Foam , Powder , Water ,  ,
DF04-00176-E

 , نحوه استفاده , روش , آموزش , کپسول , سیلندر , دی اکسید کربن , پودر و گاز , پودر خشک , فوم , کف آتشنشانیExtinguisher , CO2 , Foam , Powder , Water ,  ,
DF04-00176-D

برگه , اطلاعات , مواد , ام اس دی اس ,  , data sheet , material , Corrosion inhibitor , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00180-D

برگه , اطلاعات , مواد , ام اس دی اس , data sheet , material , Anti Scale , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00181-D

برگه , اطلاعات , مواد , ام اس دی اس , MSDS , data sheet , material , Demulsifier , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00182-D

برگه , اطلاعات , مواد , ام اس دی اس , MSDS , data sheet , material , Wax inhibitor , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00183-D

 الکتریسیته , ولتاژبالا , برقگرفتگی , Dead , High , voltage , electricity ,
DU03-00184-D

شستشوی , شستن , خودرو ,
DU04-00185-D

هیپوکلریت سدیم , NaClO , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00186-D

روغن ترانسفورماتور , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00187-D

اتیلن گلایکول , C2H6O2 , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00188-D