تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N071-10122-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N036-10298-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R050-10070-B

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B019-10235-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
N027-11899-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
Y077-10148-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
W012-10024-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N048-10217-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B027-10127-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N063-10014-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R061-10124-C

x , چیدن , چیدمان ,
B069-10347-A

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
N045-50076-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y071-10298-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y017-10298-C

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
Y014-09994-C

 , بریدن , دست ,
W015-12275-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
Y013-10344-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B048-12265-C

Earthquake , زلزله , پناهگاه , جان پناه , امداد , کمک های اولیه ,
W011-10000-C

 , بارمعلق ,
R076-11035-B

 , نایستید ,
R028-12244-C

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
G069-10491-A

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
R028-10344-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
W028-10330-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R017-10263-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N049-10025-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y061-10206-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
W023-50086-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N027-10036-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R071-10221-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
R048-10217-B

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R034-10070-C

 , کپسول , فشرده ,
Y053-12279-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
W008-10010-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , پرتابل ,
W016-10322-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N075-10069-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
W012-10303-C

 , دست , گیرافتادن ,
R075-11289-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
Y013-10032-A