تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B061-10236-A

Stop , خاموش ,
G053-12246-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B070-10339-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y077-09988-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y013-10014-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N053-10113-C

Safety , شعار ,
W035-12287-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R056-10023-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
W035-10213-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W035-10028-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B019-10237-A

x , پارک , پل , پارکینک ,
Y070-10056-C

x , جرثقیل ,
B070-10335-C

Death  , مرگ ,
R069-10077-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y077-10357-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
R052-10222-B

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R049-10584-B

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B034-10053-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y005-09989-A

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B063-10234-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
R011-11699-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
N069-10440-A

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y047-50047-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
N013-10037-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W015-10231-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
W032-10119-A

Crane , Standing , جرثقیل ,
R075-10238-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
W010-10047-C

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 50 , پنجاه , محدودیت , پایان ,
P004-60053-C

 , کانوایر , دوار ,
N061-12302-A

 , چرخشی , گردشی ,
R017-11870-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y050-10083-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y016-10205-C

Death  , مرگ ,
Y036-10077-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N029-10069-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
R018-10202-A

 , بارمعلق ,
Y019-12252-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
N063-10264-A

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
N049-10260-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N048-10019-A