تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

quickly , action , سریعا , کنید , نا امن ,
B005-12297-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B005-12298-A

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B005-12298-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B005-12299-A

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B005-12299-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B005-12300-A

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B005-12300-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B011-10002-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B011-10005-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B011-10006-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B011-10007-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B011-10008-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B011-10011-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B011-10017-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B011-10027-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B011-10028-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B011-10029-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B011-10053-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B011-10054-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B011-10057-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B011-10058-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B011-10059-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B011-10060-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B011-10061-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B011-10065-C

Permit , پرمیت , مجوز ,
B011-10123-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B011-10127-C

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B011-10128-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B011-10129-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B011-10130-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B011-10208-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B011-10226-C

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
B011-10227-C

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B011-10228-C

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B011-10229-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B011-10230-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B011-10231-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B011-10232-C

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B011-10233-C

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B011-10234-C