تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

clean , تی شور , شستن ,
X099-12124-C

Shower , Eye Wash , Emergency , ضروری , شستشو , آب ,
G029-10018-C

Machine , Repair , Maintenance , ماشین , تعمیرات , سرویس , خطر ,
W011-10033-C

do , implement , فعالیت , کارهای واحد ,
X306-12090-C

 , ماشین , خراب , غیرقابل استفاده ,
W013-12452-C

 , شرایط دمایی , روزانه , چک شود ,
W028-10841-C

Paper , کارتن ,
X132-10519-C

gas , poisoning , Cl2 , سم , گاز سمی , هشدار ,
W010-10607-C

 , ترکیب شیمیایی , C6H5Cl ,
Y092-11448-A

don’t , welding , قوس الکتریکی , جوش , جوشکاری , ممنوع ,
R066-11687-C

 , قایق موتوری , شناور ,
Y053-11069-C

 , خراب , تعمیر ,
N050-12453-C

security , انتظامات ,
X280-12107-C

 , نوشیدن ,
N003-10966-C

 , انبار , تخلیه , میزان ,
B048-10194-C

Climbing , Shelving , don’t , شلف , ممنوع ,
R012-10311-C

 , گرم , سوختن , دما , خطر ,
N018-11020-C

Corrosion , اسیدی , مایع , ماده ,
W034-10215-C

 , هشدار , صدای زیاد ,
W019-10928-C

 , اهرم , پشت ,
W100-11470-C

sink , forbidden , surface ,  , شستن , اینجا , مکان , سینک ,
W100-11756-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده از , سر , محافظ ,
W005-10208-C

Push , Open , به سمت خود , باز کردن ,
G019-10791-A

store , tech , اجرایی , حرفه ,
X240-12132-C

 , رست , پرسنل ,
X288-12192-C

hole , ground , place , area , اتصال به زمین ,
Y038-12543-A

see , river , MATERIALS , زباله , سمی , چاه ,
Y057-10401-C

Slipway , Slip , لیز , لغزش , هشدار , لغزنده , خطر ,
N003-10548-A

don’t , pain , wounds , جراحت , آسیب دیده , ممنوع ,
N070-11745-C

 , اضطراری ,
W099-11129-A

 , اورژانسی , خروج , پنجره و نردبان ,
W013-11216-C

necessary , essential , devices , اتصال به زمین , دستگاه ها , ضروری , الکتریکی ,
B036-11612-A

 , دوا , خوردنی ,
N026-11113-C

surface , forbidden , سنگ زدن , فرز ,
N057-11692-C

Oxidizing , ماده , خورنده ,  , خوردگی , خطر ,
R008-10498-C

Snorkeling , شنا , کپسول , سیلندر ,
R008-10531-C

prohibited , sit down , ماندن , توقف , ایستادن , پلتفرم ,
Y053-11715-C

advertising , law , تبلیغات , چسباندن , ممنوع ,
N008-11778-C

 , عمق کم , استخر , دریا , خطر ,
Y049-11083-C

 , مالی , دریافت و پرداخت ,
X052-12207-C