تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y053-10454-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W009-10021-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
R056-10038-C

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
R035-10088-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R048-10122-C

 , گرم ,
Y005-12250-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G070-10052-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W028-09988-C

Death  , مرگ ,
N048-10076-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y027-10001-C

Assembly Point , محل , تجمع ایمن ,
G069-10016-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N053-10078-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W016-10291-C

Caution , احتیاط ,
Y013-10214-A

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B014-10266-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N017-10120-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
Y030-10222-C

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
R027-12301-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y076-10113-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
W012-10220-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N049-10200-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
N070-10207-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W027-10295-A

 , بارمعلق ,
W016-11035-A

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R056-10203-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y071-10091-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y047-50008-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R027-10305-A

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
W009-10233-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y070-10205-C

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B061-12295-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
N052-11810-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y050-10698-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y016-10405-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R049-10219-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
N071-10575-A

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B069-10332-A

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N013-10034-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N055-10294-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
W019-12298-C