تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس موضوع )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

سیلیکاژل , SiO2 , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00189-D

گریس , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00190-D

مرکاپتان , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M001-00191-D

هیپوکلریت سدیم , روغن ترانسفورماتور , اتیلن گلیکول , سیلیکاژل , گریس , تیول , مرکاپتان , برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS دیتاشیت ,
M002-00192-D

از استفاده , بپوشید , الزامی است , کفش , ایمنی , لباس , صحیح بردارید , بار , ماسک , دستکش ,  ,
DT04-00194-D

خطر , سقوط , احتیاط , مصالح , دخانیات , سیگار , استعمال , کشیدن , ممنوع , از استفاده , کلاه , ایمن , ایمنی , کفش ,  ,
DT03-00195-D

موبایل , همراه , غیرمجاز , دخانیات ,
DT03-00196-D

محدودیت سرعت , 10 کیلومتر , حداکثر , عکس , عکاسی , عکسبرداری , لیفتراک , خطر , بار های آویزان , جرثقیل , زیر بار , ایستادن , موبایل , تلفن همراه , ورود , افراد غیرمجاز , ممنوع ,
DT04-00197-D

محدودیت سرعت , 10 کیلومتر , حداکثر , عکس , عکاسی , عکسبرداری , خطر , بار های آویزان , جرثقیل , زیر بار , ایستادن , موبایل , تلفن همراه , ممنوع ,  ,
DT05-00198-D

خطر , ممنوع , احتیاط , گاز , سمی , قابل اشتعال , آتش گیر , انفجار , سیگار , دخانیات , استعمال , ورود , بدون , مجوز , افراد غیرمجاز , لازم , از استفاده , الزامی , تجهیزات , لوازم , ایمنی , حفاظت فردی , دستکش , گوشی , لباس , روپوش , عینک , کلاه ,  ,
DT03-00199-D

دستورالعمل , استفاده , نحوه , خاموش کننده , Water , آب , جعبه , fire box , اف ,
DF04-00201-E

دستورالعمل , استفاده , نحوه , خاموش کننده , Water , آب , جعبه , fire box , اف ,
DF02-00201-E

دستورالعمل , استفاده , نحوه , خاموش کننده , Water , آب , جعبه , fire box , اف ,
DF02-00201-D

دستورالعمل , استفاده , نحوه , خاموش کننده , Water , آب , جعبه , fire box , اف ,
DF04-00201-D

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00202-I

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00202-H

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00202-G

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00202-F

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00202-E

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE03-00202-D

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00202-G

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00202-F

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00202-E

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DE01-00202-D

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری ,
DU05-00204-D

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری , پله ,
DE01-00264-E

Emergency , Exit , محل , بیرون , ضروری , پله ,
DE01-00264-D

تگ ایمنی , راه اندازی , ممنوع , خراب , نکنید ,
TA01-00299-D

تگ ایمنی , بکار نیاندازید , راه اندازی , ممنوع , خراب , نکنید ,
TA01-00300-D

تگ ایمنی , فلکه , اهرم , بسته باشد ,
TA01-00301-D

تگ ایمنی , بسته باشد , ممنوع ,
TA01-00302-D

تگ ایمنی , خطر , انفجار ,  ,
TA01-00303-D

تگ ایمنی , مواد , زیان , سمی ,
TA01-00304-D

تگ ایمنی , مواد ,
TA01-00305-D

راهنمای ,
DU03-00314-D

راهنمای ,
DU03-00315-D

دستورالعمل , استفاده , نحوه , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , هالون , هالوژن , فلوژکس , گاز , Extinguisher ,
DF04-00316-F

دستورالعمل , استفاده , نحوه , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , هالون , هالوژن , فلوژکس , گاز , Extinguisher ,
DF04-00316-E

دستورالعمل , استفاده , نحوه , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , هالون , هالوژن , فلوژکس , گاز , Extinguisher ,
DF04-00316-D

دستورالعمل , استفاده , نحوه , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , هالون , هالوژن , فلوژکس , گاز , Extinguisher ,
DF03-00316-E