تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R017-10207-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
R019-10202-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N019-10296-A

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
W008-10125-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R027-10030-A

 , پرمیت , مجوز ,
Y027-12281-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y053-10359-C

First , Aid , طبی , پزشکی ,
W016-10821-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N053-10346-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y050-12266-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
W035-11325-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N053-10071-C

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B070-10735-A

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N013-09986-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y005-10608-A

Notice , توجه ,
W001-50005-C

x , ماده , مواد , اسید ,
R017-10349-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , پرتابل ,
W033-10322-A

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y018-10261-A

 , نکشید , کشیدن ,
W010-12280-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
W031-10324-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y036-10206-A

Fire , Equipment , تجهیزات , لوازم , آتش , تش نشانی , وسایل ,
W028-10271-A

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
W010-12294-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N036-10313-A

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
R027-10050-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
N056-10344-C

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B013-10284-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
W027-10218-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R050-10405-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y075-10728-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N071-10281-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N052-10031-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y049-10070-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
W010-12294-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B005-10307-A

 , بالابر , سرویس ,
W012-12249-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
W026-50077-A

 , دست , گیرافتادن ,
W012-11289-A

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R053-09986-B