تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , بارمعلق ,
R078-12252-B

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
R018-10325-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
R034-10224-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y075-10126-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y035-10358-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
N036-10252-A

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B016-10057-C

 , اتفاقات , حوادث ,
W019-12272-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
N036-10062-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N018-10070-C

 , دستگیره , پله ,
B049-12254-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B052-10266-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R053-10020-B

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R053-10218-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W016-10169-A

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G017-10250-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N053-10122-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
W016-10220-A

 ,  , موارد , مسایل ,
B052-11589-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y019-09988-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
N019-10024-A

Lift , سنگین , کمر ,
W027-10326-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R071-10025-B

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R076-10206-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y063-10370-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y056-10280-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
W011-10608-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
Y063-10210-A

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
W008-10222-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y027-10204-A

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
N030-10270-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
W009-10201-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
Y061-10122-A

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
W008-10002-C

Caution , احتیاط ,
R029-10214-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
N052-10575-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W010-10316-A

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y084-10126-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R019-10020-A

 , پیچ ,
Y027-12274-C