تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R063-10022-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
N027-10202-A

 , بارمعلق ,
N069-12252-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W027-10121-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y028-12260-C

x , ماده , مواد , اسید ,
Y018-10349-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R063-10205-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R077-09989-B

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
W011-10204-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
W012-10252-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N070-10224-A

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
W016-11325-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
W008-10209-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B061-11646-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R078-10099-B

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
N061-10046-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B035-10342-C

 , گرم ,
R075-12250-C

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
W019-10277-A

First , Aid , طبی , پزشکی ,
G018-10821-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
W031-10370-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
N052-12263-C

راهنمایی , رانندگی , پیچ , راست , جاده ,
P003-60103-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R077-10122-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
N005-10575-A

Lift , سنگین , کمر ,
B029-10326-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R053-09989-B

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R048-10305-B

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B036-10249-A

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B017-12286-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y061-10280-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y061-10728-A

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B028-10059-C

Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R015-10259-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G015-09992-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
N014-10080-C

 , پیل ,
R048-12268-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
W012-10007-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
R069-10698-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
N034-12263-C