تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , نظافت فردی , بهداشت , شستشو , افرادی که ,
B002-10846-C

 , حفاظت از , سر , کپ ,
B002-10847-C

 , ورود به , محل , محافظت , نظافت , عبور , تردد ,
B002-10848-C

 , محل , نظافت , محافظت شده ,
B002-10849-C

 , نظافت , لباس بهداشتی , مخصوص , بپوشید ,
B002-10850-C

 , ظرف ها , استفاده برای , مواد گوشتی , غیر خام ,
B002-10851-C

 , ظرف ها , استفاده برای , مواد گوشتی , نپخته ,
B002-10852-C

 , طبقات یخچال , زیر صفر , فریزر ,
B002-10853-C

 , نپخته ,
B002-10854-C

 , آماده ,
B002-10855-C

 , مواد , روی زمین , نظافت ,
B002-10856-C

 , هواکش , قبل از ,
B002-10857-C

 , روشن , اجازه , به وسیله ,
B002-10859-C

 , نتها برای , شستشو ,
B002-10866-C

 , نظافت , زمان , ترک ,
B002-10867-C

 , مکان ها , تخلیه , مسافران , ناتوان جسمی , درنظر گرفته ,
B002-10868-C

 , موجودی ,
B002-10870-C

 , کر , درایور ,
B002-10871-C

 , نظافت , بالابر ,
B002-10876-C

 , امن , 2000 , کیلو گرم , بار ,
B002-10878-C

 , پانصد , بار , مجاز ,
B002-10893-C

 , بار , مجاز , پنج , 5000 , کیلو گرم ,
B002-10894-C

don’t , یادآوری , ایمن کردن ,
B002-10902-C

 , طرف , ایستادن ,
B002-10903-C

 , طرف , ایستادن ,
B002-10904-C

 , الزامی , پوشیدن ,
B002-10905-C

 , الزامی , پوشیدن , محافظ ,
B002-10906-C

 , مکان , گوشی ایمنی , صداگیر ,
B002-10907-C

 , مکان , مخصوص , الزامی , گوشی ایمنی , محافظ گوش ,
B002-10908-C

 , شیلد , ماسک , فیس ,
B002-10909-C

 , الزامی , استفاده از , محل ,
B002-10910-C

 , مکان , محیط , پوشیدن , الزامی ,
B002-10911-C

 , پوشیدن , الزامی ,
B002-10912-C

 , شش , دستگاه ,
B002-10913-C

 , ببندید ,
B002-10914-C

 , لباس , ایمن , بادی ,
B002-10915-C

 , آشغال , مخصوص , بیندازید ,
B002-10916-C

 , دریافت , اجازه , الزامی ,
B002-10917-C

 , حفاظ , الزامی ,
B002-10918-C

 , شونده , حفاظ , قابلیت ,
B002-10919-C