تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , قطار , کار , واگن ,
Y097-12504-A

Men , Working , Overhead , پرسنل , اشتغال , خطر ,
R010-10760-A

 , هد , مواظب , بالای سر , خطر برخورد , خطر ,
Y048-11025-A

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
W002-10428-C

 , آزمایشگاه ,
X119-12221-C

 , سر , لیز , هشدار ,
R013-11084-A

passing , crossing , staff , تنها  , عبور و مرور , کارمندان , کارگران , افراد , خط ,
W100-11533-C

Water , Drink , شرب , تمیز , نوشیدن ,
G066-10561-C

consultant , civil , وکیل ,
X113-12094-C

 , هشدار , خاک , دود , خطر ,
R020-11052-A

Construction , Traffic , رفت و آمد , تردد , ساخت و ساز , خطر ,
Y021-10762-C

Mobile , Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , آتشنشانی , اطفاء حریق , پرتابل ,
R034-10172-C

store , pack , store , محل ذخیره سازی , پک ,
X214-12148-C

 , ترکیب شیمیایی , C6H5Cl ,
Y097-11448-C

 , سیگار کشیدن , محل , مکان , حوزه ,
W004-10956-C

Suspended , Load , معلق , آویزان , محموله ,
R096-10071-C

 , زیان آور , مواد ,
W002-10143-C

 ,  ,
X257-12526-C

 , دودل , اطمینان , دوباره , بررسی , بازرسی , کنید ,
G082-12363-A

hazard , تحت فشار , اکسیسژن , کپسول , سیلندر , انفجار ,
R058-11555-C

 , آمفی تئاتر ,
X291-12188-C

 , زباله , آشغال ,
G035-10111-C

 , مواد , روی زمین , نظافت ,
B064-10856-C

 , سر ,
X286-12226-C

Uneven , Access , ناصاف , چاله , خطر ,
N008-10603-A

 , خطر , O2 , گاز ,
N018-11044-C

 , فول فیس ,
B053-12269-C

 , اسناد , پرونده ,
X060-12186-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
W003-12255-C

necessary , essential , devices , اتصال به زمین , دستگاه ها , ضروری , الکتریکی ,
B071-11612-C

 , غذاخوری , پذیرایی ,
X248-12487-C

 , ترکیب شیمیایی , AlP ,
N059-11466-C

 , کشاورزی , زراعتی , سموم , خطر ,
N003-11119-A

 , ترکیبات شیمیایی , FeCl3 ,
Y090-11428-C

Construction , Traffic , رفت و آمد , تردد , ساخت و ساز , خطر ,
N013-10762-A

Falling , Height , بلندی , بالا , افتادن , هشدار ,
Y039-10693-A

 , سر , لیز , هشدار ,
R056-11084-A

 , حین , عملیات , بهداشت , رفع آلودگی محیطی ,
Y071-11500-A

Men , Working , Overhead , پرسنل , اشتغال , خطر ,
W027-10760-A

disinfect , clean , hall , شستشو , آنتی باکتری ,
W020-12063-C