تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
R077-10298-B

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
R070-10302-A

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y030-10584-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R061-10121-A

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y061-12260-C

 , درگیری , آستین ,
Y011-12282-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y070-10200-A

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W031-10231-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W031-10120-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
N036-10451-C

x , انفجار , شعله ,
N071-10350-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N018-10305-A

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B053-10292-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
W010-10280-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N048-10069-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R069-10071-A

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
W019-10038-C

 , نایستید ,
R018-12273-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
W009-10266-A

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
N005-10001-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y063-10078-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W016-10359-C

x , ماده ,
N069-10351-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R048-10313-B

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N013-10293-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
R014-10201-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
W028-10296-A

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R027-10584-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
R071-10204-B

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
R018-09984-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
N050-10240-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
Y084-10218-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , الکتریکی ,
W010-10320-A

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
R013-12260-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y069-10021-A

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
N011-10085-C

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B011-12264-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y061-10294-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y056-12266-A

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R027-10260-C