تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B011-10342-C

x , چیدن , چیدمان ,
B011-10343-C

x , چیدن , چیدمان ,
B011-10347-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B011-09987-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B011-09990-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B011-10254-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B011-11325-C

 ,  , موارد , مسایل ,
B011-11589-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B011-10428-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B011-10626-C

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B011-10735-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B011-11646-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B011-12245-C

 , دستگیره , پله ,
B011-12254-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B011-12255-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B011-12256-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B011-12259-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B011-12261-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B011-12262-C

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B011-12264-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B011-12265-C

 , فول فیس ,
B011-12269-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B011-12270-C

 , بوت , کفش , پوتین ,
B011-12271-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B011-12272-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B011-12276-C

 , عبور , تردد ,
B011-12277-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B011-12284-C

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B011-12286-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B011-12288-C

 , بالابر , سرویس ,
B011-12249-C

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B011-12292-C

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,
B011-12293-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B011-12294-C

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B011-12295-C

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B011-12296-C

quickly , action , سریعا , کنید , نا امن ,
B011-12297-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B011-12298-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B011-12299-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B011-12300-C