تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R052-10010-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y016-10014-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B014-10254-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
W012-10208-A

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
Y013-10861-C

x , جرثقیل ,
B048-10335-C

 , گارد , محافظ ,
N017-12253-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
R061-10204-A

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
W016-10251-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y069-10071-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B063-10029-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R005-10357-C

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
R047-50022-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R013-10313-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y049-10300-C

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R028-10079-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y036-10100-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N056-10301-A

x , ماده ,
W012-10351-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W031-09992-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y086-10238-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B018-09987-C

x , لباسکار , بلرسوت ,
B015-10331-C

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
G076-10141-1

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y053-10014-C

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B069-10233-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
N048-10698-A

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y063-09991-A

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
W010-10735-A

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
R050-10403-B

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
W015-10006-C

 , بارمعلق ,
N019-11035-C

 , به کار نیاندازید ,
R015-11697-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y069-10294-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W028-09988-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N070-10033-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B027-10005-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
R019-10032-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R061-10010-A

 , کانوایر , دوار ,
N053-12302-A