تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y018-10120-C

Entry , تردد , عبور ,
R036-10447-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
W032-10212-A

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N019-10280-A

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B016-10226-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
N018-10414-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y016-10071-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N071-10301-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
W008-10224-C

 , بارمعلق ,
Y049-11035-C

quickly , action , سریعا , کنید , نا امن ,
W032-12297-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
W035-10238-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
N048-10288-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y075-10037-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y052-10036-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y014-10040-C

 , نکشید , کشیدن ,
N030-12280-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
N073-10569-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
G018-10064-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R061-10264-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W027-10295-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R073-10352-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N036-10296-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
W011-10299-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
W019-10024-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
R056-10224-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
W015-10405-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
W019-10339-C

 , بارمعلق ,
W028-12252-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R005-10120-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N017-10083-C

 , چرخشی , گردشی ,
R049-11870-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y070-11811-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y045-50061-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
B070-10282-A

 , اتفاقات , حوادث ,
B056-12259-A

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
W011-10208-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R014-10218-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y028-10200-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
N027-10072-C