تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
N049-10041-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B049-10027-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R069-10584-A

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B027-10342-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W032-10352-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B063-10065-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B070-10249-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
Y019-10039-C

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
W028-10079-C

 , قطع برق ,
N005-11698-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B043-50009-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y056-12263-A

Stop , ایست ,
R035-10087-C

 , پیل ,
R048-12268-B

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B075-12295-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B015-12272-C

x , فن , هود , هواکش ,
W019-10337-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y036-10070-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N048-10358-A

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
W019-10206-A

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R076-10170-B

 , راه پله , نردبان ,
Y069-12278-A

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B014-10226-C

x , تعمیرات , گریس ,
N056-10345-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
Y029-10569-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R028-10093-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
N052-10149-C

 , دست , گیرافتادن ,
Y034-11289-C

 , چرخشی , گردشی ,
R053-11870-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
N063-10370-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y036-10036-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y028-10261-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y053-10001-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y011-10325-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
R017-11699-C

x , فن , هود , هواکش ,
B034-10337-C

Stack , Goods , Pallet , انبارش , انبارداری , محصولات , کالا , پالت ,
B027-10267-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
R078-10210-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B071-10249-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W015-10237-C