تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B013-10002-A

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B013-10002-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B013-10005-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B013-10005-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B013-10006-A

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B013-10006-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B013-10007-A

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B013-10007-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B013-10008-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B013-10008-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B013-10011-A

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B013-10011-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B013-10017-A

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B013-10017-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B013-10027-A

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B013-10027-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B013-10028-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B013-10028-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B013-10029-A

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B013-10029-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B013-10053-A

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B013-10053-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B013-10054-A

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B013-10054-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B013-10057-A

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B013-10057-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B013-10058-A

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B013-10058-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B013-10059-A

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B013-10059-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B013-10060-A

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B013-10060-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B013-10061-A

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B013-10061-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B013-10065-A

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B013-10065-C

Permit , پرمیت , مجوز ,
B013-10123-A

Permit , پرمیت , مجوز ,
B013-10123-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B013-10127-A

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B013-10127-C