همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , چیدن , چیدمان ,
B014-10347-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y063-10698-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R053-10070-B

 , پیل ,
R056-12268-A

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B017-10128-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N048-10328-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
W027-10068-A

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
W016-10206-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
N017-10302-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
N063-10013-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
N069-10370-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
N070-10302-A

x , لباسکار , بلرسوت ,
B075-10331-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
W008-10336-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N013-10014-C

 , فول فیس ,
B034-12269-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R056-10207-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y069-10203-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
N018-10411-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
N036-10090-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B070-10061-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y018-10069-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y070-10306-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
N069-11810-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y027-11810-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
N070-10085-C

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R052-10165-B

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R049-10313-B

First , Aid , طبی , پزشکی ,
W012-10821-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R052-10071-C

 , پیچ ,
Y055-12274-C

Caution , احتیاط ,
N030-10214-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W032-10096-A

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
W004-10484-A

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
Y015-10213-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y070-10035-A

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
W031-10006-A

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
W028-10057-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
W031-10026-C

Caution , احتیاط ,
N005-10214-A