تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
W032-10240-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N052-10261-A

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G050-10018-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N048-10216-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
Y084-10149-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y047-50008-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y063-10201-A

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B015-10235-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
R053-10278-B

Permit , پرمیت , مجوز ,
B070-10123-A

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
W008-10217-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
W019-10313-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
R053-12283-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B070-10232-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
W035-10124-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R036-10020-A

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
R070-12285-C

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
W016-12257-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y011-10121-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R027-09981-A

دستورالعمل , استفاده , نحوه , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , جایگزینی , missing , Water , آب , گاز , Extinguisher ,
D006-10115-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y005-09985-A

 , درگیری , آستین ,
Y071-12282-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
N011-10207-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B048-10340-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y052-10206-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N071-10261-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R077-10358-B

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y013-10221-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y071-10313-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R013-10014-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
N075-10405-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R070-09981-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R077-10276-B

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B049-09987-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B028-10057-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
W035-10091-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
W031-10569-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R005-10215-A

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
R077-10222-C