تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Safety Helmet , Head Protection , سر ,
B001-50002-C

Notice , caution , 58000000000 ,
B001-50005-C

Footwear , shoes , Boot , پا , پوتین , بوت , کار ,
B001-50006-C

High Visibility , Jackets , روپوش , نورتاب , استفاده از ,
B001-50009-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , آشغال ,
B001-50015-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , محافظ ,
B001-50023-C

Wash , Hands , بشویید , شستشو ,
B001-50030-C

Welding , Mask , نقاب , قوس ,
B001-50031-C

Store , Correctly , انبارش , چیدمان , چینش , به درستی ,
B001-50032-C

Keep Shut , قفل , بستن , بسته ,
B001-50033-C

Hand , Drier , گرم کن , بادی ,
B001-50044-C

کلاه , سر , مو , سر , محافظ , مو ,
B001-50065-C

Electrocution , Electricity , الکتریسیته , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B001-50067-C

Sound , Noise , Ear , Muff , ایرماف , حفاظتی , ایرپلاگ , صداگیر ,
B001-50068-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , محافظ , چشم ,
B001-50069-C

Mask , فیلتردار , خاک ,
B001-50079-C

Shield , Face , شیلد , محفاظ ,
B001-50081-C

Respirator , فیلتردار , تنفسی ,
B001-50082-C

Safety , Equipment , لوازم , تجهیزات ,
B001-50083-C

Lift , Correctly , بسته , کالا , بلند کردن ,
B001-50084-C

Lab Coats , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B001-50085-C

 , برق , قطع کنید , از کار بیاندازید , بیندازید , وسیله , ماشین آلات , تجهیزات ,
B001-50096-C

Lift Jacket , لباس , محافظ , بپوشید ,
B001-50098-C

 , فیلتر , محافظ مو , نمایید ,
B001-50099-C

Electric , Insulation , Shoes , پوتین , چکمه , ضدولتاژ , نمایید ,
B001-50100-C

Breathing , Apparatus , ماسک , اکسیژن ,
B001-50103-C

Electric , Insulation , Shoes , محافظ سر , الکتریکی , ضدولتاژ ,
B001-50105-C

block , hasp , سیلندر , ببندید , بستن ,
B001-50107-C

 , ایمنی , تجهیزات , اشعه , محافظ چشم ,
B001-50109-C

cap , hat , لوازم , تجهیزات ایمنی , وسایل , بپوشید ,
B001-50113-C

cap , hat , لاستیکی , وسایل , زیر پا , ارت ,
B001-50116-C

Regular , Equipment , Discipline , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B001-50117-C

overhead , distance , بلندی , طول , نهایتا , دو ,
B001-50118-C

 , کپسول , اضافی ,
B001-50119-C

 , برگه اطلاعات , نحوه , عملکرد , بخوانید ,
B001-50125-C

Keep Locked , Lock , بستن , ببندید ,
B001-50132-C

 , اتصال به زمین ,
B001-50133-C

belt , Harness , هارنس , در ارتفاع , بلندی ,
B001-50136-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B001-50139-C

 , نورتاب , شبرنگ , تجهیزات , بپوشید ,
B001-50140-C