تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , خشک نشده , تازه است , خطر ,
Y033-11288-A

 , لاستیک , خطر ,
Y009-10875-A

 ,  ,
X035-12539-C

usually , oil , station , پمپ , سوخت ,
X258-11891-C

Flammable , Gas , هشدار , خطر , شعله , مشتعل , خطر ,
Y035-10120-C

 , اجازه , تردد , رد شدن ,
W013-11349-C

sewage , water , liquid , dirty , فاضلاب صنعتی , شیرآبه , هشدار ,
R050-11857-B

 , یخچالی , سرد , سرما , هشدار , محدوده ,
R049-11297-C

 , گاز , سمی , خطر ,
W100-11049-C

don’t , نشود , ممنوع ,
R003-10941-C

 , تنها , بچه های , کمتر از , مجازند , سن ,
B044-10945-C

Speed , 40 , ممنوع , بیشتر از , بر ساعت ,
N021-10042-C

 , برقی , وسایل , هشدار ,
R013-11185-A

Electrocution , Electricity , الکتریسیته , فشار قوی ,
Y090-10293-C

QA , unit , QA , ضمانت ,
X238-12129-C

Electrocution , Electricity , الکتریسیته ,
N037-10019-A

 , ورزش و جوانان ,
X259-12099-C

Biological , Materials , ماده , زیستی ,
N064-10406-C

 , محدوده , تحت نظر , خاموش کننده ,
R069-11311-A

 ,  ,
Y036-12540-C

Rowing , Row , هشدار , ناحیه , قایق , خطر ,
R039-10546-B

 , یخ زده , گاز مایع , عنصر , خطر ,
Y033-11416-A

 , تری , شستن , بورید , بور , بور , BCL3 ,
Y062-11420-C

don’t , polluted , infect , بوت , چکمه , پوتین , کار , داخل , ممنوع ,
Y040-11741-C

Safety Helmet , Head Protection , hat , cap , ایمنی سر ,
W019-10008-C

 , آویزان , هشدار , جا به جایی , جرثقیل ,
Y028-11281-C

pain , gain , danger , harm , hurt , جراحت , زخم , بریدگی ,
Y050-11805-A

 , مکان , تردد , افراد , اشخاص ,
W012-11148-C

equipment , devices , danger , board , main , کامپیوتری , هشدار , خرابی ,
Y055-11800-C

 , هرز , سموم , سمپاشی , خطر ,
R059-11115-C

 , صوت , یکباره , خطر ,
R059-11202-C

surface , ground , don’t , زباله , آشغال , نریزید , ممنوع ,
R036-11661-C

Turn , Open , سمت , بگردانید ,
W007-10797-A

 , گازوییل , خطر ,
W004-11188-A

Aprons , Worn , تجهیزات , روپوش ,
B014-10623-A

hole , ground , place , area , اتصال به زمین ,
Y026-12543-C

 , نوار , متحرک , آسیب , کشنده ,
R039-12387-C

clash , collision , risk , rainy , cloudy , صاعقه , هشدار ,
R063-11803-A

materials , Fan , Ventilator , Exhaust fan , ماده , فن , هواکش , مواد , تهویه ,
B018-10336-A

Employees , Ride , Hoist , کارمندان , کارگران , آسانسور ,
Y067-10750-C