تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
R069-10089-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R055-10225-B

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B005-10332-C

Death  , مرگ ,
N019-10077-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
W035-11325-C

Breathing , Apparatus , ماسک ,
G069-10275-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B019-10065-C

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,
Y014-10082-C

fire box , فایر باکس , جعبه اف , هوزریل ,
R078-10341-B

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B052-10065-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G008-10484-A

 , کانوایر , دوار ,
W010-12302-C

 , بارمعلق ,
N061-11035-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y053-10242-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
N036-12263-A

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
W016-10058-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
G070-10068-A

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
Y040-10090-C

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
Y075-10048-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y070-10299-A

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B036-10289-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R036-10030-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B040-12255-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N034-10036-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
Y056-10047-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R036-09981-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R019-10124-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
N070-11699-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N005-10300-A

 , بارمعلق ,
R070-12252-A

 , بارمعلق ,
N071-12251-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R027-10070-A

 , گرم ,
N049-12250-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
W020-10029-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y076-10121-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R070-10023-C

 , راه پله , نردبان ,
Y014-12278-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N071-10021-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N053-10078-A

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
G056-12257-A