تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
N061-10302-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y070-10224-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق ,
R078-10317-B

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
N053-10213-A

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B040-10231-C

 , چرخشی , گردشی ,
N029-11870-A

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R076-10173-B

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R076-10100-B

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R035-10159-C

 ,  , موارد , مسایل ,
W015-11589-C

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,
R075-10082-C

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G028-10250-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W009-10028-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y029-10414-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
Y017-10148-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B005-12288-C

Death  , مرگ ,
Y073-10077-C

Running , دویدن ,
R019-10073-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N014-10293-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B052-10007-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y036-10043-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R070-10121-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y070-10121-A

x , لباسکار , بلرسوت ,
W035-10331-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y028-09989-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
Y055-10012-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N053-10261-C

 , چرخشی , گردشی ,
W032-11870-A

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
N056-10081-C

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
Y084-10729-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W012-10169-A

 , دست , گیرافتادن ,
Y013-11289-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
W010-10097-A

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
Y061-10260-C

x , انفجار , شعله ,
W032-10350-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
W012-10100-C

Death  , مرگ ,
N055-10077-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y011-10091-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R061-09985-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B070-10130-C