همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B017-12298-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y084-10200-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
N063-10149-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
N030-10263-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y036-10301-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
W031-10202-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G061-10484-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N005-10071-A

x , لباسکار , بلرسوت ,
W032-10331-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
N011-10239-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
N043-50088-C

 , نایستید ,
R011-12273-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
N014-10283-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R055-09985-B

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
W028-10698-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
R018-10252-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y018-10026-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N052-10113-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B005-11325-A

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
W019-10085-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N034-10728-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
W016-10201-C

 , شعار , امن , تمیز ,
G071-12289-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y013-10083-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
W019-12276-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R077-10358-C

Running , دویدن ,
R011-10073-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
N056-10221-A

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , سرنشین , باربری , لیفتراک , جرثقیل ,
N053-10285-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B019-10053-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N029-10036-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
W027-10207-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y053-10023-C

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
R061-10861-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
R015-12285-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
N013-10403-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
W009-10216-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y013-10037-C

 , عبور , تردد ,
W010-12277-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
Y053-10262-C