تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R069-10216-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
W016-10219-C

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B056-10128-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R036-10033-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
N029-10212-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N027-10022-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B049-12261-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
W010-10215-A

Assembly Point , محل , تجمع ایمن ,
G048-10016-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B055-10342-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B014-10061-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
Y027-10263-A

x , لباسکار , بلرسوت ,
B005-10331-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y073-09981-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N011-10346-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
N036-10405-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N048-10036-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B071-10061-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
W011-10042-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y075-10346-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B005-12270-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y069-10278-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
Y077-10283-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
Y011-10013-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
R029-10201-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
R019-10081-C

 , بریدن , دست ,
N056-12275-A

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B069-10230-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R047-50042-B

 , بارمعلق ,
N071-12251-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y063-10300-A

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B069-12245-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R056-10025-C

x , چیدن , چیدمان ,
B048-10343-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N071-10019-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N071-10015-A

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
W015-10061-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R078-10203-C

 , به کار نیاندازید ,
W012-11697-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
R016-10004-C