تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
W015-12288-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
R013-10119-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
B019-10282-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
W011-10230-A

Caution , احتیاط ,
W035-10214-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R018-10024-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N061-10122-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
N036-10414-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R013-10036-C

Stop , خاموش ,
G030-12246-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
Y005-10239-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
N019-10205-A

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
Y061-10861-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
W008-10575-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R036-10584-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R027-10021-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y071-10035-A

 , اتفاقات , حوادث ,
B017-12272-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y013-09981-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y034-10020-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y056-09985-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R029-10014-A

 , درگیری , آستین ,
W024-12282-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R005-10031-C

Caution , احتیاط ,
Y018-10214-A

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G054-10484-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B036-12261-C

Lift , سنگین , کمر ,
B029-10326-A

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
R055-10213-C

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B050-12286-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
N063-10013-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y027-10119-A

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N075-10217-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
N013-11899-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R018-10405-A

 , چرخشی , گردشی ,
R052-11870-B

 , پیل ,
Y005-12268-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
W012-10054-A

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y077-09983-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B027-10340-A