تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
R075-11517-C

 , چرخشی , گردشی ,
Y019-11870-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B014-12255-C

 , درگیری , آستین ,
R029-12282-A

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
W008-10342-C

Hospital , بیمارستان ,
G063-10063-A

First , Aid , طبی , پزشکی ,
G069-10821-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y017-10451-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R036-10260-A

Death  , مرگ ,
R005-10077-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
W015-10218-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
N005-10012-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R056-10206-A

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
W015-10277-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B056-12270-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
W010-10216-A

Permit , پرمیت , مجوز ,
B030-10123-C

 , پیچ ,
Y018-12274-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
W035-10057-A

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B063-12261-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B017-10007-C

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
W027-09984-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
R063-10298-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y028-10200-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y013-10302-A

Caution , احتیاط ,
R013-10214-A

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
R077-12267-C

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B018-12286-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
W019-10252-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N034-10200-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B011-12288-C

Permit , پرمیت , مجوز ,
W019-10123-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
N071-12260-A

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
N048-12260-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
W016-10302-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y082-50086-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
R028-10126-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y055-10071-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y017-10010-A

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B043-50031-A