همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R036-10281-A

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B035-12284-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
B061-10282-A

Attention , Safety , Rules , قوانین , علائم , علامت , هشدار ,
B011-10329-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y019-10100-A

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
W035-10266-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y086-10414-C

 , نایستید ,
N014-12244-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
W032-10324-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B053-10339-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G005-10484-C

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
B075-10279-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
R073-10026-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y018-10201-A

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B075-10236-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
N056-10091-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
N073-10213-C

 , درگیری , آستین ,
R011-12282-C

راهنمایی , رانندگی , راست , راه , جلوتر , باریک , جاده , 500 ,
P007-60252-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y086-09991-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
W008-10215-C

Prohibited , ممنوع ,
Y081-50010-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
R071-10403-B

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
Y070-11899-A

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
W009-10085-C

 , بارمعلق ,
Y070-12251-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y001-50027-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
W024-10298-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R078-10078-B

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R077-11811-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R061-10015-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y056-10207-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y056-10414-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y055-10298-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R018-10220-A

x , ماده ,
Y028-10351-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
W010-09991-A

 , بارمعلق ,
W009-11035-C

 , پیل ,
N055-12268-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G011-09992-C