تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Danger , خطر , اخطار ,
R052-10035-B

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R019-10024-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
Y017-10344-C

راهنمایی , رانندگی , ورود , اصلی , راه , خیابان , چپ ,
P003-60140-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R030-10584-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
W027-10310-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R056-10072-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
W016-10414-A

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
W016-10279-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R056-10122-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
Y027-10042-C

Stack , Goods , Pallet , انبارش , انبارداری , محصولات , کالا , پالت ,
B029-10267-C

 , کانوایر , دوار ,
R013-12302-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R077-10215-B

 , بوت , کفش , پوتین ,
W010-12271-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N052-10352-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
Y053-10012-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
Y082-50004-C

Death  , مرگ ,
N014-10077-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R073-10203-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B049-12299-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B005-09987-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R061-10352-A

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B070-10060-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R071-11811-C

 , بارمعلق ,
W028-11035-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N069-10100-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R048-10225-B

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
W026-50009-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
W031-10006-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N070-10201-A

Caution , احتیاط ,
R063-10214-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y063-10215-C

Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز ,
R001-50026-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
R018-10213-A

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B013-12270-A

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
N017-10344-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
R029-10608-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
W027-10057-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
W035-10428-C