تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N011-10030-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B070-11646-A

 , راه پله , نردبان ,
N017-12278-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R049-10305-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
N049-10264-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R017-10281-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
R034-10278-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G018-12290-C

 , راه پله , نردبان ,
R052-12278-B

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
R036-10003-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R014-10070-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N036-10200-A

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R073-10575-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N070-10078-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
R056-10451-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
B011-10295-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R071-10206-B

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y014-10044-C

 , بارمعلق ,
N063-11035-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
W032-12262-C

 , کانوایر , دوار ,
Y055-12302-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
N049-10325-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B030-10002-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
N070-11699-C

 , درگیری , آستین ,
R056-12282-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R005-10264-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R055-10216-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R013-10352-A

x , ماده , مواد , اسید ,
R073-10349-C

 , کپسول , فشرده ,
N052-12279-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N030-10305-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B070-12284-C

 , پیل ,
R076-12268-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W010-10066-A

Children , Play , بازی , کودکان , بچه ها , اطفال ,
N040-10009-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
N018-10202-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R055-10584-B

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B015-10232-C

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
N052-10270-C

 , دست , گیرافتادن ,
Y005-11289-A