تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس تایپ )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
Y005-10024-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y005-10025-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y005-10025-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y005-10026-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y005-10026-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y005-10030-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y005-10030-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y005-10031-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y005-10031-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
Y005-10032-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
Y005-10032-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y005-10033-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y005-10033-C

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y005-10034-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y005-10035-A

Danger , خطر , اخطار ,
Y005-10035-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y005-10036-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y005-10036-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y005-10037-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
Y005-10038-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
Y005-10039-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y005-10040-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
Y005-10041-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
Y005-10042-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y005-10043-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y005-10044-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
Y005-10045-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
Y005-10046-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
Y005-10047-C

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
Y005-10048-C

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
Y005-10049-C

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
Y005-10050-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
Y005-10055-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
Y005-10056-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y005-10062-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y005-10069-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y005-10070-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y005-10070-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y005-10071-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y005-10071-C