تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y063-10201-A

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y071-10310-C

 , دست , گیرافتادن ,
N027-11289-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R040-10080-C

 ,  , موارد , مسایل ,
W009-11589-A

x , انفجار , شعله ,
W032-10350-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R050-10215-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y069-10043-C

Disabled , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
W023-50036-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
R070-10370-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N052-10033-A

 , دستگیره , پله ,
B029-12254-A

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R017-09986-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
N047-50074-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
N036-10263-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y005-10215-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N019-09981-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y019-10328-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W035-10021-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y014-10080-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
W027-10119-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y013-10085-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B040-10230-C

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B052-12292-C

Caution , احتیاط ,
N029-10214-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W019-09988-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R013-10025-A

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y086-10302-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y019-10219-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y013-10026-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y050-10121-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N018-10036-C

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
G069-10491-C

Death  , مرگ ,
N061-10077-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
Y027-10222-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
W032-09981-A

Death  , مرگ ,
N050-10077-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
R036-10210-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
W031-11899-C

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
G077-10132-1