تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

valve , دریچه , بررسی , بازرسی , بازسازی , ماشین آلات ,
B057-11620-A

valve , دریچه , بررسی , بازرسی , بازسازی , ماشین آلات ,
B057-11620-C

lift , authorize , بیشترین , سنگینی , قابل قبول , آسانسور , ممنوع ,
B057-11621-A

lift , authorize , بیشترین , سنگینی , قابل قبول , آسانسور , ممنوع ,
B057-11621-C

passing , from , برای , تردد , رفت و آمد , تونل ,
B057-11623-A

passing , from , برای , تردد , رفت و آمد , تونل ,
B057-11623-C

passing , surface , برای , تردد , رفت و آمد , پل ,
B057-11624-A

passing , surface , برای , تردد , رفت و آمد , پل ,
B057-11624-C

person , people , جا به جایی , اختصاصی , نا توانی جسمی ,
B057-11625-A

person , people , جا به جایی , اختصاصی , نا توانی جسمی ,
B057-11625-C

area , room , محیط , فعالیت , بهداشت , نظافت ,
B057-11627-A

area , room , محیط , فعالیت , بهداشت , نظافت ,
B057-11627-C

smoke , آشغال دخانیات , بین , مشخص شده ,
B057-11628-A

smoke , آشغال دخانیات , بین , مشخص شده ,
B057-11628-C

lace , grid , هواکش ها , محل های باز , سوراخ ,
B057-11629-A

lace , grid , هواکش ها , محل های باز , سوراخ ,
B057-11629-C

clean , health , شستشوی , بهداشت , نظافت ,
B057-11630-A

clean , health , شستشوی , بهداشت , نظافت ,
B057-11630-C

wet , مرطوب , بهداشت , نظافت , خیس ,
B057-11631-A

wet , مرطوب , بهداشت , نظافت , خیس ,
B057-11631-C

silent , quite , سر و صدا , آهسته , آرامش ,
B057-11632-A

silent , quite , سر و صدا , آهسته , آرامش ,
B057-11632-C

health , بهداشت , تمیزی ,
B057-11633-A

health , بهداشت , تمیزی ,
B057-11633-C

cleanliness , health , water , سیفون ,
B057-11634-A

cleanliness , health , water , سیفون ,
B057-11634-C

pass , anti , bactrial , تردد , چاله آب , آنتی باکتری ,
B057-11635-A

pass , anti , bactrial , تردد , چاله آب , آنتی باکتری ,
B057-11635-C

anti bactrial , پماد , لایه ,
B057-11636-A

anti bactrial , پماد , لایه ,
B057-11636-C

anti , wash , clean , شستشوی , آنتی باکتری , بهداشت ,
B057-11637-A

anti , wash , clean , شستشوی , آنتی باکتری , بهداشت ,
B057-11637-C

person , people , تنها برای , ناتوان , جسمی ,
B057-11638-A

person , people , تنها برای , ناتوان , جسمی ,
B057-11638-C

injuries , inside , proving ground , لابراتور , جراحت ها , پوشانده شود ,
B057-11639-A

injuries , inside , proving ground , لابراتور , جراحت ها , پوشانده شود ,
B057-11639-C

salon , hall , خط , کارگاه , داخل شدن , جراحت ها , پوشانده شود ,
B057-11640-A

salon , hall , خط , کارگاه , داخل شدن , جراحت ها , پوشانده شود ,
B057-11640-C

incisions , wounds , جراحت , زخم , بریدگی , اطلاع دهید ,
B057-11641-A

incisions , wounds , جراحت , زخم , بریدگی , اطلاع دهید ,
B057-11641-C