تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس تایپ )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
Y005-10072-A

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
Y005-10072-C

Running , دویدن ,
Y005-10073-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y005-10074-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
Y005-10075-C

Death  , مرگ ,
Y005-10076-A

Death  , مرگ ,
Y005-10076-C

Death  , مرگ ,
Y005-10077-A

Death  , مرگ ,
Y005-10077-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y005-10078-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y005-10078-C

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y005-10079-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y005-10080-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y005-10081-C

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,
Y005-10082-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y005-10083-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y005-10084-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y005-10085-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y005-10086-C

Stop , ایست ,
Y005-10087-C

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
Y005-10088-C

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
Y005-10089-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
Y005-10090-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y005-10091-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y005-10091-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y005-10100-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y005-10100-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y005-10113-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y005-10119-A

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y005-10119-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y005-10120-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y005-10120-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y005-10121-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y005-10121-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
Y005-10122-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
Y005-10122-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y005-10124-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y005-10125-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y005-10126-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
Y005-10148-C