تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N017-10078-A

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B034-12256-C

Lift , سنگین , کمر ,
B063-10326-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y050-10215-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N005-10204-C

x , ماده ,
N013-10351-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y017-10352-A

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
Y005-12301-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B013-12262-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y063-10238-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
Y050-10149-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
W035-10064-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N047-50060-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R056-10263-A

Stop , خاموش ,
G003-12246-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
Y084-10264-C

Fire , Equipment , تجهیزات , لوازم , آتش , تش نشانی , وسایل ,
W008-10271-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y018-10281-A

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B036-10289-A

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
W035-10403-C

 , درگیری , آستین ,
Y056-12282-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G034-09993-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
N014-10324-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
N005-10024-A

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y048-10126-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R027-10352-C

Electric , Insulation , Shoes , کفش , پوتین , چکمه , برق , عایق , ضدولتاژ ,
W009-10268-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N017-10305-A

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
W023-50009-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R056-10293-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
R034-10032-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R073-10280-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y047-50061-C

 , راه پله , نردبان ,
N050-12278-A

Mobile , Extinguisher , Foam , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
W032-10171-A

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
W031-10064-A

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
W015-10222-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R073-10575-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
R052-10212-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B056-10002-A