تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R052-10020-C

x , تعمیرات , گریس ,
Y061-10345-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
R035-12285-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y017-10078-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B043-50044-A

x , ماده , مواد , اسید ,
W010-10349-A

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
R056-10001-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y019-10014-A

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B029-10735-A

 , بارمعلق ,
Y029-12252-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
Y086-10264-A

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
N070-10440-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B036-10339-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N056-10313-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N063-10359-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W008-10316-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R018-10221-A

Entry , تردد , عبور ,
Y070-10447-C

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
N071-10003-C

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
W011-10265-C

Stop , خاموش ,
G027-12246-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
W031-10308-A

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
R014-10403-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y029-10015-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
N061-10220-A

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B018-09990-A

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
W016-10250-A

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
R030-10454-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y050-10294-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y011-10074-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R027-10575-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B014-12259-C

 , پیچ ,
N049-12274-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N061-10084-C

Mobile , Extinguisher , Foam , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
W035-10171-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N049-10070-A

 , درگیری , آستین ,
R052-12282-B

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
W031-10124-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
W009-10055-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
N027-10263-A