تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B014-10254-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y073-10278-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N011-10305-C

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
G030-12257-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
W010-10307-C

Danger , خطر , اخطار ,
R005-10035-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R027-10122-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N070-10086-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
N071-10584-A

Climbing , Shelving , شلف ,
R070-10311-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W012-10163-A

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
W009-12300-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
W027-12266-A

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y061-10325-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
W012-10006-A

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
Y013-10046-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N053-10021-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y086-10020-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
R036-10074-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
W010-10012-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
G063-10068-A

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
W035-09987-A

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
N055-12301-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R034-10414-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
N052-10032-C

 , پیل ,
Y005-12268-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
W028-10019-C

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
G027-10491-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R013-10414-C

Caution , احتیاط ,
N013-10214-C

 , راه پله , نردبان ,
R076-12278-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y069-10031-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
W032-10052-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B019-10626-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y084-10305-C

Breathing , Apparatus , ماسک ,
G019-10275-A

 , دست , گیرافتادن ,
Y017-11289-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W008-10295-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
W009-10064-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R018-10264-C