تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
W028-12256-C

Mobile , Extinguisher , Foam , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
W012-10171-A

 , اتفاقات , حوادث ,
W028-12259-A

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B034-12262-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
R069-10309-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
W016-10269-A

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B005-10428-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
N036-10202-A

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B043-50031-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y013-10033-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y071-10225-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W008-10098-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N070-10204-A

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W028-10241-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
W016-10440-C

Danger , خطر , اخطار ,
W008-10035-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
W020-10428-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B055-10011-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
R050-10217-B

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R078-10024-C

Hospital , بیمارستان ,
G027-10063-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R053-10024-B

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
R056-10149-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N069-10728-A

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W012-10163-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R050-10036-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
Y017-10324-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R036-10175-A

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B005-10129-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W031-10241-C

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
Y005-10003-C

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
Y049-10270-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y063-09986-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N034-10100-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
W010-10204-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
G028-10064-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق , الکتریکی ,
W032-10314-A

x , چیدن , چیدمان ,
B027-10347-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R049-10221-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W032-09988-A