تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
W031-10278-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B005-10342-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R061-10357-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
N055-10043-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B063-10008-C

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
G069-10491-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R050-10096-B

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R052-10160-B

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B053-10332-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y055-09991-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N017-10125-C

 , درگیری , آستین ,
Y018-12282-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R014-10086-C

 , چرخشی , گردشی ,
Y015-11870-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
N036-10075-C

Stop , ایست ,
N018-10087-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N027-10071-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N036-10219-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
N055-10072-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
W027-10226-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R015-10083-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
N070-10032-A

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y063-10206-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
W027-10308-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B052-10029-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
W019-10219-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
N018-11517-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R043-50017-A

x , پارک , درب , پارکینک ,
R056-10055-C

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G027-10250-A

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
W032-12257-C

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
N049-10088-C

x , انفجار , شعله ,
Y034-10350-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R075-10062-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
W008-12283-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B018-09987-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y077-10305-C

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B040-10292-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R005-10352-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R053-10122-C