تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R029-10221-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R029-10728-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y063-10328-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N053-10728-C

 , پیچ ,
Y013-12274-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
N011-12260-C

راهنمایی , رانندگی , توقف , پارک , فرد ,
P004-60066-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B069-10327-A

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B035-10061-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y063-10358-A

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y055-10242-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
N013-10055-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R034-10220-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
W019-10327-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
N017-10218-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y040-10113-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R027-10352-A

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y075-10204-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
W035-10283-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y027-10081-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R030-10120-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R056-10024-A

راهنمایی , رانندگی , عبور , نابینایان , کور , نابینا , معلولین ,
P003-60173-C

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B049-10286-C

x , چیدن , چیدمان ,
B070-10347-A

 , پیل ,
Y061-12268-A

Entry , تردد , عبور ,
R018-10447-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y019-10202-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
N013-10569-A

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
W035-12261-C

 , بارمعلق ,
R005-12252-A

 , پرمیت , مجوز ,
N048-12281-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
N030-11811-C

Stop , ایست ,
N048-10087-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
Y029-10263-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
N018-10124-C

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G035-10250-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y070-09988-A

 , بالابر , سرویس ,
W027-12249-C

Stack , Goods , Pallet , انبارش , انبارداری , محصولات , کالا , پالت ,
B013-10267-A