تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس تایپ )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
Y005-10296-A

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
Y005-10296-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y005-10297-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y005-10298-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y005-10298-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y005-10299-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y005-10299-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y005-10300-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y005-10300-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y005-10301-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y005-10301-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y005-10302-A

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y005-10302-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y005-10305-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y005-10305-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y005-10306-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y005-10309-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y005-10310-C

Climbing , Shelving , شلف ,
Y005-10311-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y005-10312-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y005-10313-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y005-10313-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
Y005-10324-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y005-10325-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y005-10328-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
Y005-10344-C

x , تعمیرات , گریس ,
Y005-10345-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y005-10346-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y005-10348-C

x , ماده , مواد , اسید ,
Y005-10349-A

x , ماده , مواد , اسید ,
Y005-10349-C

x , انفجار , شعله ,
Y005-10350-A

x , انفجار , شعله ,
Y005-10350-C

x , ماده ,
Y005-10351-A

x , ماده ,
Y005-10351-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y005-10352-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y005-10352-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y005-10355-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y005-10357-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y005-10358-A