تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Surface , Hot , گرم , جسم ,
N052-10584-A

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W023-50087-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
N030-10001-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W027-10295-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B005-10029-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
W031-12255-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
R015-10262-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y011-10357-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N063-10352-A

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
W019-10302-C

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,
Y018-10082-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
R018-10055-C

 , پرمیت , مجوز ,
N029-12281-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
R056-10569-C

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
Y005-10050-C

 , بوت , کفش , پوتین ,
B013-12271-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y017-12263-C

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
R035-09994-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R076-10728-B

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
R027-10222-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y056-10031-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W009-10078-A

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
Y086-12267-A

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N049-09986-A

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W019-09985-C

 , نایستید ,
R013-12258-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N075-10121-C

 , پیل ,
R053-12268-B

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N043-50027-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
Y017-12283-C

 , قطع برق ,
N048-11698-C

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G036-10250-A

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
N050-10221-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
W028-10222-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y027-10070-A

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
N063-10288-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B018-10129-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W016-10276-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y045-50001-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B053-12245-C