تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
Y014-10072-C

Fire , Equipment , تجهیزات , لوازم , آتش , تش نشانی , وسایل ,
R077-10271-B

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B015-10269-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R013-10405-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N069-10074-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y063-10220-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W019-10254-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
Y049-10042-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y030-10297-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B053-10232-C

 , نایستید ,
Y049-12273-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y043-50017-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y076-12266-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
W027-10584-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
G053-10068-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
W012-10007-A

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
R015-10325-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
R030-10213-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R018-10010-A

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R034-10163-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
N053-10090-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R019-10346-C

 , دست , گیرافتادن ,
R013-11289-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
W028-10294-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W010-10025-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R036-09986-A

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
R069-10262-C

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
R063-10089-C

 , پرمیت , مجوز ,
N056-12281-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
N052-10238-C

 , پرمیت , مجوز ,
Y084-12281-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N055-10022-C

 , فول فیس ,
W009-12269-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
N036-10575-A

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
B016-10304-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y071-10281-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R056-10359-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
Y050-10213-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
N052-10040-C

Prohibited , ممنوع ,
R043-50010-C