تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N061-10225-A

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
W009-10336-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
R071-10119-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
Y076-10075-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N050-10219-A

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
G061-10064-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N052-10122-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R019-10352-C

x , فن , هود , هواکش ,
B055-10338-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W035-10121-C

 , کپسول , فشرده ,
W012-12279-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
Y005-10264-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y050-09981-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
R069-10210-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y056-10020-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
W016-10232-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
R075-10026-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y029-12260-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R069-10207-A

کانوایر , تردد , عبور , نکنید ,
N005-12247-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R052-10098-B

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y056-10300-C

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
G076-10146-1

 , شعار , امن , تمیز ,
G036-12289-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
N029-12263-C

x , لباسکار , بلرسوت ,
B017-10331-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
R035-10038-C

 , پیچ ,
N019-12274-C

x , انفجار , شعله ,
N063-10350-A

 , چرخشی , گردشی ,
R030-11870-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R063-10200-A

x , ماده ,
Y050-10351-C

 , بارمعلق ,
Y017-11035-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
W032-10313-A

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y005-10454-C

 , بارمعلق ,
R014-12252-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B049-10340-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B034-10327-C

 , چرخشی , گردشی ,
N013-11870-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
Y061-10262-C