تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
N061-10040-C

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
G071-10491-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , الکتریکی ,
R052-10320-B

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y017-10294-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W027-10297-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B019-11325-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N036-10293-C

Climbing , Shelving , شلف ,
Y018-10311-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
W027-12263-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R077-10301-B

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R077-10215-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
N063-10209-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R005-10200-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
W015-11811-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N050-10355-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B028-12276-C

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y017-09983-C

 , دست , گیرافتادن ,
W019-11289-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y019-10252-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R049-10305-B

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
W012-10204-C

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
N071-10050-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
W031-10333-A

راهنمایی , رانندگی , بوق , پایان ,
P004-60061-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R077-10300-B

 , بارمعلق ,
R018-12252-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R013-10205-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y070-10300-C

x , چیدن , چیدمان ,
W011-10347-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
R048-11810-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B029-10428-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
W011-10224-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
W019-12245-C

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
W020-10334-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W011-10290-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y061-10014-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R027-10023-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R055-10155-B

 , کپسول , فشرده ,
R027-12279-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N014-10280-C