تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y061-10280-A

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R055-10203-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B075-11646-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
R075-10032-C

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 60 , شصت , حداقل , پایان ,
P004-60094-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y056-10405-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
N013-10213-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
N011-10038-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N017-10022-A

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
B053-10304-C

 , بارمعلق ,
Y086-12252-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R030-10124-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y013-10035-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y083-50063-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B030-10235-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N036-10217-A

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B048-10017-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
Y011-10209-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R076-12266-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N061-10025-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y014-10120-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y029-10451-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
W035-10217-A

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R034-10263-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
W026-50061-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y069-10309-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N018-09989-A

 , مسئولیت , مسوولیت ,
W011-12290-C

 , پیچ ,
N056-12274-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
W016-10036-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R013-10280-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R019-10414-A

 , دستگاه را روشن نکنید ,
Y013-11699-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
R035-10037-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B034-10208-C

x , لباسکار , بلرسوت ,
B018-10331-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
N030-11699-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
R035-10325-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R076-10405-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R053-10014-C