تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R028-10167-C

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
W016-12286-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
W010-10327-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B035-10127-C

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y030-09984-C

 , چرخشی , گردشی ,
R056-11870-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B069-10340-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B063-10339-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R056-10357-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
R050-10287-B

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y063-10026-A

Breathing , Apparatus , ماسک ,
W032-10275-A

 , اتفاقات , حوادث ,
B061-12272-A

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
W035-10038-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N030-10015-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y013-12266-C

Death  , مرگ ,
Y077-10076-C

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
N029-09982-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
W032-10342-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R071-10121-B

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R055-10200-B

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R069-10221-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
Y053-10324-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N018-10219-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
W011-10085-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y086-10001-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
N052-10004-C

 , بارمعلق ,
R061-12251-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N047-50073-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N050-10021-A

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
Y070-09994-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y014-10328-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
W011-12288-A

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
W028-10041-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W011-10290-A

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N048-10217-A

 , پرمیت , مجوز ,
R036-12281-C

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B061-10128-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R077-10219-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
W011-10213-A