تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق ,
R076-10317-B

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R011-10355-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
N048-10032-A

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B063-10258-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R076-10305-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
W009-10370-C

 , به کار نیاندازید ,
Y027-11697-C

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
Y056-10089-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
W032-10065-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R030-10728-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N017-10296-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R048-10216-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W009-10237-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
R049-10202-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
W008-10119-C

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
B050-10323-C

 , بریدن , دست ,
Y027-12275-A

 , قطع برق ,
R017-11698-C

 , درگیری , آستین ,
N055-12282-A

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
R029-10085-C

 , کپسول , فشرده ,
W035-12279-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B015-10230-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W008-10158-C

 , نایستید ,
W012-12273-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
R048-11810-C

 , قطع برق ,
R013-11698-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N050-10200-A

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
W027-10265-A

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N013-10261-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y036-10120-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
R070-10240-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B018-12276-C

 , اتفاقات , حوادث ,
W009-12259-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
N063-10324-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
N050-10283-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y084-10454-C

Hospital , بیمارستان ,
G017-10063-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B013-12300-C

 , پیچ ,
Y005-12274-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
R019-10012-C