تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , نایستید ,
Y011-12273-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W032-10120-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B069-09987-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R030-10584-C

 , نایستید ,
R014-12258-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
Y061-10038-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y069-10035-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R014-10070-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
W010-10029-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
N014-10698-C

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B061-10284-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y056-10411-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y086-11810-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
R056-10091-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B056-10208-C

 , چرخشی , گردشی ,
R076-11870-B

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
W010-09984-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B019-10129-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
Y036-10210-A

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R017-10079-C

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
W016-10243-A

راهنمایی , رانندگی , سبقت , کامیون , پایان ,
P004-60062-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
W027-10728-A

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
N048-10218-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R061-10405-A

x , چیدن , چیدمان ,
B014-10347-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R050-10276-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W035-10158-A

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
N048-10220-A

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B056-12300-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N052-10070-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
N013-10024-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y028-10202-C

Hospital , بیمارستان ,
W015-10063-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N069-10069-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B013-12245-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y086-10078-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R070-10205-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R075-10221-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N073-10298-C