تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
Y019-12283-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B027-10269-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y075-10309-C

Death  , مرگ ,
R055-10076-B

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
W028-10292-A

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B036-10236-A

 , گارد , محافظ ,
W009-12253-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
W020-10235-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R070-10220-A

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B005-10234-A

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B043-50068-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
R001-50050-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B036-10428-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y048-10126-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R048-10584-C

 , به کار نیاندازید ,
N063-11697-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W009-10287-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R056-10358-A

ppe , لوازم ایمنی ,
B016-12265-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y048-10221-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W012-10241-C

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
N018-10089-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
N055-10310-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
R035-11517-C

Entry , تردد , عبور ,
N017-10447-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W009-10008-A

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
W008-10491-C

Fire , Alarm , حریق , آتش , شاسی , کلید , اعلام ,
W012-10257-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
Y077-10024-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R018-10036-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
W035-10022-C

x , تعمیرات , گریس ,
Y019-10345-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B053-10060-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y030-10085-C

 , بارمعلق ,
N070-12252-C

Breathing , Apparatus , ماسک ,
W019-10275-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R018-10352-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
R063-10370-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
G019-10064-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
R048-10201-C