تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Assembly Point , محل , تجمع ایمن ,
G005-10016-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B069-12300-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y048-10454-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
N070-10206-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R063-10148-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R077-10575-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
W031-12294-A

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
N070-09983-C

Bioversal , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
R076-10273-B

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
R070-10210-A

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B069-10269-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
W035-10336-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N029-10120-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y005-10022-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , پرتابل ,
W027-10322-A

x , پارک , پل , پارکینک ,
Y019-10056-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R018-10010-A

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y029-10584-A

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B017-10269-A

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
N029-10089-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B034-12261-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
Y027-10218-A

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
W015-10006-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
W032-10202-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G069-09993-A

x , انفجار , شعله ,
R005-10350-A

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B049-10235-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B005-10333-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
N013-10004-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
W016-12267-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y028-10215-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W016-10241-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B017-10057-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y034-10201-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10301-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y030-10078-C

Climbing , Shelving , شلف ,
N061-10311-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
R053-12260-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y017-10084-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y063-10278-C