تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
W016-10205-C

x , جرثقیل ,
W012-10335-A

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y027-10203-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق , الکتریکی ,
R076-10314-B

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W032-10290-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R069-10297-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
W032-10252-A

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G056-10250-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
R061-11899-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R017-09989-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N017-10359-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N052-10299-A

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y018-10125-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N036-10023-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
N036-10324-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
W010-10212-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y061-10121-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
R015-10081-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
N053-10241-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B048-12265-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R061-10020-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
R063-10091-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y056-10328-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R056-10219-A

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
R075-10861-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y005-09991-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y014-10215-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W008-10241-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
W004-10484-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
W020-10043-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
N049-10042-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B036-10054-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y061-10026-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
W032-10411-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
N061-10032-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y034-10020-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R077-10072-C

x , ماده ,
Y049-10351-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
N050-10012-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
W011-10208-C