تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B013-10266-A

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B013-10266-C

Stack , Goods , Pallet , انبارش , انبارداری , محصولات , کالا , پالت ,
B013-10267-A

Stack , Goods , Pallet , انبارش , انبارداری , محصولات , کالا , پالت ,
B013-10267-C

Electric , Insulation , Shoes , کفش , پوتین , چکمه , برق , عایق , ضدولتاژ ,
B013-10268-A

Electric , Insulation , Shoes , کفش , پوتین , چکمه , برق , عایق , ضدولتاژ ,
B013-10268-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B013-10269-A

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B013-10269-C

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B013-10277-A

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B013-10277-C

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
B013-10279-A

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
B013-10279-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
B013-10282-A

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
B013-10282-C

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B013-10284-A

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B013-10284-C

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B013-10286-A

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B013-10286-C

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B013-10289-A

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B013-10289-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B013-10290-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B013-10290-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B013-10291-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B013-10291-C

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B013-10292-A

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B013-10292-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
B013-10295-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
B013-10295-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B013-10303-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B013-10303-C

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
B013-10304-A

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
B013-10304-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B013-10307-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B013-10307-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
B013-10308-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
B013-10308-C

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
B013-10323-A

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
B013-10323-C

Lift , سنگین , کمر ,
B013-10326-A

Lift , سنگین , کمر ,
B013-10326-C