تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
W028-10264-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
W027-10411-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y036-10070-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
Y005-10239-C

 , پیچ ,
Y070-12274-A

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N070-09986-A

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
R073-10212-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R011-10301-C

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B029-10236-A

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
R069-09984-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R043-50034-C

 , عبور , تردد ,
B070-12277-A

Caution , احتیاط ,
W008-10214-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R070-10220-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R063-10100-A

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
R011-10049-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y063-10309-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R077-10207-C

x , انفجار , شعله ,
R077-10350-B

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B019-10053-A

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B063-10237-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y011-10216-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N061-09985-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
W010-10051-C

 , پرمیت , مجوز ,
Y050-12281-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W031-10231-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
N049-10608-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
R053-10298-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R030-10358-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y063-10440-C

Children , Play , بازی , کودکان , بچه ها , اطفال ,
W016-10009-C

 , پرمیت , مجوز ,
W010-12281-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N019-09989-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W019-10357-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y043-50057-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R014-10148-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y028-10225-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R049-10100-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R061-10216-A

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R077-10203-B