تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y018-09988-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B027-10127-C

 , شعار , امن , تمیز ,
G056-12289-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G056-12290-C

x , فن , هود , هواکش ,
W028-10337-A

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
W028-12294-A

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R077-10172-B

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
N014-09991-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
W008-10336-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N047-50019-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
W020-10074-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y052-10346-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y055-10238-C

Bioversal , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W033-10273-A

Fire , Telephoning , Phone , Call , تماس , تلفنی با ,  آتش نشانی , آتش , شماره تلفن ,
R028-10248-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
W035-10019-C

 , بارمعلق ,
R055-11035-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
N070-10240-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B061-10290-A

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
Y053-10213-C

x , ماده , مواد , اسید ,
W010-10349-C

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
N050-09994-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W009-10231-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N017-10200-C

 , راه پله , نردبان ,
R029-12278-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
Y029-10240-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y027-10302-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
W023-50066-A

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G027-10484-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B019-10336-A

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y076-10575-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N061-10113-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W010-09993-A

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y071-10119-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N019-10224-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
R069-10026-C

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
R028-09994-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
R035-10451-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
N027-10080-C

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
N055-10089-C