تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B013-10327-A

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B013-10327-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , علائم , علامت , هشدار ,
B013-10329-A

Attention , Safety , Rules , قوانین , علائم , علامت , هشدار ,
B013-10329-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B013-10330-A

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B013-10330-C

x , لباسکار , بلرسوت ,
B013-10331-A

x , لباسکار , بلرسوت ,
B013-10331-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B013-10332-A

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B013-10332-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B013-10333-A

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B013-10333-C

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B013-10334-A

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B013-10334-C

x , جرثقیل ,
B013-10335-A

x , جرثقیل ,
B013-10335-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B013-10336-A

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B013-10336-C

x , فن , هود , هواکش ,
B013-10337-A

x , فن , هود , هواکش ,
B013-10337-C

x , فن , هود , هواکش ,
B013-10338-A

x , فن , هود , هواکش ,
B013-10338-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B013-10339-A

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B013-10339-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B013-10340-A

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B013-10340-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B013-10342-A

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B013-10342-C

x , چیدن , چیدمان ,
B013-10343-A

x , چیدن , چیدمان ,
B013-10343-C

x , چیدن , چیدمان ,
B013-10347-A

x , چیدن , چیدمان ,
B013-10347-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B013-09987-A

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B013-09987-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B013-09990-A

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B013-09990-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B013-10254-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B013-10254-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B013-11325-A

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B013-11325-C