تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
W035-12264-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N063-10293-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R055-10405-C

x , انفجار , شعله ,
R013-10350-A

 , پیل ,
R019-12268-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B055-10291-C

x , پارک , پل , پارکینک ,
Y040-10056-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
W028-10007-C

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B063-10284-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N069-10100-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R027-12266-C

x , تعمیرات , گریس ,
Y017-10345-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
Y052-10046-C

 , درگیری , آستین ,
Y019-12282-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
Y049-10055-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W032-09989-A

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y047-50050-C

کانوایر , تردد , عبور , نکنید ,
N018-12247-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
W026-50088-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
N048-10046-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
W016-10206-A

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y050-10608-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y049-10221-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
W015-10451-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W032-09985-C

 , قطع برق ,
R016-11698-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B018-10254-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y011-10037-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y019-10348-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y083-50086-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R055-10070-B

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
W012-12300-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
W031-10313-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B029-12270-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
Y013-10283-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
N070-10411-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y084-10021-C

 , کپسول , فشرده ,
Y019-12279-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
Y075-10283-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
W033-12290-C