تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B013-12284-A

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B013-12284-C

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B013-12286-A

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B013-12286-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B013-12288-A

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B013-12288-C

 , بالابر , سرویس ,
B013-12249-C

 , بالابر , سرویس ,
B013-12249-A

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B013-12292-A

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B013-12292-C

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,
B013-12293-A

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,
B013-12293-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B013-12294-A

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B013-12294-C

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B013-12295-A

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B013-12295-C

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B013-12296-A

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B013-12296-C

quickly , action , سریعا , کنید , نا امن ,
B013-12297-A

quickly , action , سریعا , کنید , نا امن ,
B013-12297-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B013-12298-A

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B013-12298-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B013-12299-A

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B013-12299-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B013-12300-A

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B013-12300-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B014-10002-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B014-10005-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B014-10006-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B014-10007-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B014-10008-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B014-10011-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B014-10017-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B014-10027-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B014-10028-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B014-10029-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B014-10053-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B014-10054-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B014-10057-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B014-10058-C