تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B014-10303-C

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
B014-10304-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B014-10307-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
B014-10308-C

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
B014-10323-C

Lift , سنگین , کمر ,
B014-10326-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B014-10327-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , علائم , علامت , هشدار ,
B014-10329-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B014-10330-C

x , لباسکار , بلرسوت ,
B014-10331-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B014-10332-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B014-10333-C

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B014-10334-C

x , جرثقیل ,
B014-10335-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B014-10336-C

x , فن , هود , هواکش ,
B014-10337-C

x , فن , هود , هواکش ,
B014-10338-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B014-10339-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B014-10340-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B014-10342-C

x , چیدن , چیدمان ,
B014-10343-C

x , چیدن , چیدمان ,
B014-10347-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B014-09987-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B014-09990-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B014-10254-C

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B014-11325-C

 ,  , موارد , مسایل ,
B014-11589-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B014-10428-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B014-10626-C

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B014-10735-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
B014-11646-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B014-12245-C

 , دستگیره , پله ,
B014-12254-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B014-12255-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B014-12256-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B014-12259-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B014-12261-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B014-12262-C

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B014-12264-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B014-12265-C