تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y063-10224-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
N052-10221-C

Stop , ایست ,
R013-10087-C

Mobile , Extinguisher , Foam , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R077-10171-B

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G069-09992-A

 , پیل ,
R034-12268-C

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
W012-10279-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
W012-10215-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R053-10276-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B049-10029-C

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
W033-10094-A

Crane , Standing , جرثقیل ,
N071-10238-C

Stop , ایست ,
Y082-50012-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
W035-12267-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R019-12266-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y028-10204-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
W024-09981-C

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N027-10034-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R027-10022-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W015-09990-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R036-11811-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N017-10031-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y027-10252-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y018-10276-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R077-10172-B

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N052-10280-A

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W012-10164-A

Danger , خطر , اخطار ,
N053-10035-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R077-10358-B

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B070-10006-A

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
W012-12300-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R015-10084-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N061-10216-A

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B011-10017-C

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
W019-12292-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R070-10584-A

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , کامیون ,
P004-60013-C

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B070-10284-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W026-50011-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
W027-10325-C