تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , انفجار , شعله ,
R048-10350-B

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
Y016-10032-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
W012-10051-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R048-10260-B

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N063-10070-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
Y075-10283-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R027-10355-C

 , چرخشی , گردشی ,
W008-11870-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
R019-10202-A

 , دستگیره , پله ,
W016-12254-C

 , درگیری , آستین ,
Y017-12282-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R043-50074-C

راهنمایی , رانندگی , گذرگاه , عبور , پیاده , عابر ,
P002-60222-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y077-10224-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
R034-10213-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
N036-10241-C

Running , دویدن ,
R015-10073-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G043-50046-A

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y011-10310-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N036-10297-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R027-10288-A

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B034-12300-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y036-12266-A

x , پارک , درب , پارکینک ,
R036-10055-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B017-10291-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B016-10333-C

Forklift , لیفتراک ,
W023-50024-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N019-10328-C

 , پرمیت , مجوز ,
Y050-12281-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y063-10211-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y076-10297-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
R013-10202-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y069-10276-A

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
W019-10296-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
N056-09981-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R019-10015-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
W032-10414-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y063-10125-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
W010-10307-C

Hospital , بیمارستان ,
G027-10063-A