تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B005-10229-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B005-10230-A

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B005-10230-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B005-10231-A

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B005-10231-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B005-10232-A

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B005-10232-C

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B005-10233-A

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B005-10233-C

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B005-10234-A

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B005-10234-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B005-10235-A

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B005-10235-C

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B005-10236-A

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B005-10236-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B005-10237-A

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B005-10237-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B005-10249-A

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B005-10249-C

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B005-10253-A

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B005-10253-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B005-10254-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B005-10254-C

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B005-10258-A

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B005-10258-C

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B005-10265-A

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B005-10265-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B005-10266-A

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B005-10266-C

Stack , Goods , Pallet , انبارش , انبارداری , محصولات , کالا , پالت ,
B005-10267-A

Stack , Goods , Pallet , انبارش , انبارداری , محصولات , کالا , پالت ,
B005-10267-C

Electric , Insulation , Shoes , کفش , پوتین , چکمه , برق , عایق , ضدولتاژ ,
B005-10268-A

Electric , Insulation , Shoes , کفش , پوتین , چکمه , برق , عایق , ضدولتاژ ,
B005-10268-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B005-10269-A

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B005-10269-C

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B005-10277-A

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B005-10277-C

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
B005-10279-A

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
B005-10279-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
B005-10282-A